Sağlık & Tıp Hukuku

Bilgi, Tecrübe, Araştırma, Odaklanma, İhtisas, Yetkinlik ve Sürekli Öğrenme

Avukatlık & Müdafilik

Hastalar, hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının karşılaştıkları yasal sorunlara eğiliyoruz.

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

İş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda tıbbi sorunlarınıza hukuki çözümler sunuyoruz.

Malpraktis Davaları

Müvekkilimizin önceliklerine atfen çözüm odaklı yaklaşımı benimsiyoruz.

Medikal Hukuk

Şirketler, Hastaneler ve Sağlık Merkezlerine Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmeti

/

Avukat

Tıp Hukuku İş Kazası Meslek Hastalığı Malprakti̇s Sağlık Çalışanı Tazmi̇nat Davası Alanında Uzman Doktor İşveren Hasta İşçi Hekim Tıp Ceza Avukatı

Tıp Hukuku

Hekimlerin, hastaların ve diğer sağlık mesleği mensuplarının tıbbi müdahalelerden doğan hukuki sorunlarının etkin çözümü

İdare Hukuku

Devlet veya hastane - üniversite gibi idari kurumlar ile oluşan ihtilaflara yönelik danışmanlık ile idari süreç takibi ve dava açılması

Ceza Hukuku

Doktor ve diğer sağlık mensuplarına tıbbi müdahaleler nedeniyle soruşturma ve kovuşturma evrelerinde avukatlık ve müdafilik hizmeti

iphone 2

İş Hukuku

İş kazası, meslek hastalıkları, maluliyet konularında ve sağlık çalışanlarının iş ilişkisinden doğan tazminat alacaklarında yasal hizmet

Sözleşmeler Hukuku

Medikal firmalar için sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve sözleşme müzakerelerinin yürütülmesi konusunda uzman hukuki hizmet..

Ticaret Hukuku

Ticari arabuluculuk, tahkim ve dava süreçlerinde sağlık işletmesinin ihtiyaçları özelinde kapsamlı hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi..