Sağlık & Tıp Hukuku

Bilgi, Tecrübe, Araştırma, Odaklanma, İhtisas, Yetkinlik ve Sürekli Öğrenme

Avukatlık & Müdafilik

Hastalar, hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının karşılaştıkları yasal sorunlara eğiliyoruz.

Bedensel Zararlar

Bedensel zararlar ve maluliyet konularında tıbbi sorunlarınıza hukuki çözümler sunuyoruz.

Malpraktis Davaları

Müvekkilimizin önceliklerine atfen çözüm odaklı yaklaşımı benimsiyoruz.

Medikal Hukuk

Şirketler, Hastaneler ve Sağlık Merkezlerine Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmeti

/

Avukat

Tıp Hukuku Malpraktis Sağlık Çalışanı Tazminat Davası Alanında Uzman Doktor Hastane Hasta Hekim Avukatı

Tıp Hukuku

Hekimlerin, hastaların ve diğer sağlık mesleği mensuplarının tıbbi müdahalelerden doğan hukuki sorunlarının etkin çözümü

Sağlık Hukuku

Devlet veya hastane - üniversite gibi idari kurumlar ile oluşan ihtilaflara yönelik danışmanlık, idari başvurular ve tam yargı davalarının takibi

Bedensel Zararlar

Bedensel zararların tazminine yönelik hukuki hakların en doğru şekilde ileri sürülmesi konusunda uzman avukatlık hizmeti

iphone 2

Tazminat Hukuku

İş kazası, meslek hastalıkları, maluliyet konularında ve sağlık çalışanlarının iş ilişkisinden doğan tazminat alacaklarında yasal hizmet

Sözleşme Hukuku

Medikal firmalar için sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve sözleşme müzakerelerinin yürütülmesi gibi hukuk hizmetleri

Hukuk Danışmanlığı

Arabuluculuk, tahkim dava süreçlerinde hekimin, hastanın ve sağlık işletmesinin ihtiyaçları özelinde kapsamlı hukuki danışmanlık hizmeti