Sağlık & Tıp Hukuku

Bilgi, Tecrübe, Araştırma, Odaklanma, İhtisas, Yetkinlik ve Sürekli Öğrenme

Avukatlık & Müdafilik

Hastalar, hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının karşılaştıkları yasal sorunlara eğiliyoruz.

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

İş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda tıbbi sorunlarınıza hukuki çözümler sunuyoruz.

Malpraktis Davaları

Müvekkilimizin önceliklerine atfen çözüm odaklı yaklaşımı benimsiyoruz.

Medikal Hukuk

Şirketler, Hastaneler ve Sağlık Merkezlerine Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmeti

/

Avukat

Tıp Hukuku İş Kazası Malpraktis Sağlık Çalışanı Tazminat Davası Alanında Uzman Doktor Hastane Hasta İşçi Hekim Tıp Ceza Avukatı

Tıp Hukuku

Hekimlerin, hastaların ve diğer sağlık mesleği mensuplarının tıbbi müdahalelerden doğan hukuki sorunlarının etkin çözümü

Sağlık Hukuku

Devlet veya hastane - üniversite gibi idari kurumlar ile oluşan ihtilaflara yönelik danışmanlık, idari başvurular ve tam yargı davalarının takibi

Ceza Hukuku

Doktor ve sağlık kurumlarına yönelik tıbbi müdahaleler nedeniyle soruşturma ve kovuşturma evrelerinde avukatlık ve müdafilik

iphone 2

Tazminat Hukuku

İş kazası, meslek hastalıkları, maluliyet konularında ve sağlık çalışanlarının iş ilişkisinden doğan tazminat alacaklarında yasal hizmet

Sözleşme Hukuku

Medikal firmalar için sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve sözleşme müzakerelerinin yürütülmesi gibi hukuk hizmetleri

Hukuk Danışmanlığı

Arabuluculuk, tahkim dava süreçlerinde hekimin, hastanın ve sağlık işletmesinin ihtiyaçları özelinde kapsamlı hukuki danışmanlık hizmeti