Çalışma Alanlarımız

Sağlık Hukuku

Tıbbi müdahaleler konusunda hekimler ile hastaları ve hastaneleri ilgilendiren Sağlık Hukuku ve Tıp Hukuku uygulamada tecrübe ve ihtisas gerektiren bir hukuk dalıdır.

Sözleşme Hukuku

İyi hazırlanmış bir sözleşme, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların en aza indirilmesinde ve çözümünde azami derecede rol oynar. Sözleşme borçlar hukukunun en önemli konusudur.

Tıp Hukuku

Tıp Hukuku alanında hukuk, ceza ve idare yargılamaları sürecinde tarafların haklarının etkili şekilde korunması konusunda uzman avukatlık ve müdafilik hizmeti vermekteyiz.

Biyoteknoloji Hukuku

Biyoteknoloji ile icra edilen faaliyetlere ilişkin süreçleri konu alan biyoteknoloji hukuku başta sağlık hukuku olmak üzere farklı hukuk alanlarını barındıran bir hukuk dalıdır.

İşletme Hukuku

Müzakere, arabuluculuk, tahkim ya da mahkemeler yoluyla ticari işletmenin ihtilafların çözümlenmesi ve sağlık işletmesi gerekliliklerinin hukuken sağlanması hizmeti..

İş Kazası Hukuku

İş kazalarından doğan davalar ile işçinin maaş, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma gibi tazminat ve alacaklar İş Hukukunun konusunu oluşturmaktadır.