Çalışma Alanlarımız

Tıp Hukuku

Tıbbi müdahaleler konusunda hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile hastaları ve hastaneleri ilgilendiren, uygulamada ise tecrübe ve ihtisas gerektiren bir hukuk dalıdır.

İdare Hukuku

Üniversiteler ve devlet hastaneleri gibi bir tarafı idare olan hukuk uyuşmazlıkları idare hukukuna tabidir ve İdare Mahkemelerinde dava görülür.

Ticaret Hukuku

Ticari konularda müzakere, arabuluculuk, tahkim ya da mahkemeler yoluyla ticari ihtilafların en iyi şekilde çözümlenmesi ve işletme gerekliliklerinin hukuken sağlanması hizmeti..

İş Hukuku

İş kazalarından doğan davalar ile işçinin maaş, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma gibi tazminat ve alacaklar İş Hukukunun konusunu oluşturmaktadır.

Sözleşme Hukuku

İyi hazırlanmış bir sözleşme, taraflar arasında yaşanacak uyuşmazlıkların en aza indirilmesinde ve çözümünde azami derecede rol oynar.

Ceza Hukuku

Tıp Ceza Hukuku alanında hekim hasta ilişkilerinden kaynaklı ceza yargılaması sürecinde taraflara avukatlık ve müdafilik hizmeti vermekteyiz.