Dokümanlar

  1. Covid-19 İlişkili İş Kazası ve Meslek Hastalığı İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği tarafından yayınlanan Covid-19 bilgilendirme ve form dokümanı
  2. Sağlık Çalışanlarında İş Kazası ve İşe Bağlı Hastalıklara Yaklaşım Hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının karşılaştıkları iş kazalarına ve işe bağlı hastalıklara dair TTB tarafından hazırlanan bilgilendirme dokümanı.
  3. Hasta Hakları Yönetmeliği Tıp Hukukunun önemli bir mevzuatı olan 23420 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliği dokümanıdır.
  4. Aydınlatımış Onam Rehberi Aydınlatılmış onam konusunda hekim, diğer sağlık çalışanları ve hastalara rehber olabilecek TTB tarafından hazırlanan bir rehber doküman.
  5. Tıp Hukukunda Malpraktis ve Komplikasyon Ayrımı Tıp Hukukunda komplikasyon ve malpraktis durumları nasıl ele alınmaktadır? Prof Dr Hakan Hakeri / Makale