Avukatlar ve Danışmanlar

Ekibimiz başta tıbbi sorumluluk hukuku olmak üzere sağlık alanında faaliyet gösteren çeşitli disiplin, meslek ve branşlardan müteşekkildir.

Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık hizmeti konusunda müvekkillerimizin ihtiyaç duyduğu hukuk hizmetlerini en iyi şekilde sağlayan ekibimizin ekseriyeti hukukçu olarak tıp hukuku, tıp ceza hukuku, sağlık hukuku ve tıbbi malpraktis alanlarında tecrübe sahibidir.

Hukukçu ve avukatların yanı sıra ekibimizde bilhassa görüş, bilimsel mütalaa ve danışmanlık almak üzere hekimler de yer almaktadır.

Ayrıca ilgili uzmanlık gerektiren konu özelinde Türkiye'nin ve hatta dünyanın birçok yerinde çeşitli branşlarda çözüm ortaklarına sahibiz.