Hakkımızda

İSTLEGAL Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu, öncelikli olarak tıp ve sağlık hukuku olmak üzere hukukun belirli alanlarında profesyonel düzeyde faaliyet gösteren, gerçek ve tüzel kişi her bir müvekkilinin hukuki sorunları ile birebir ilgilenen, adaleti gerçek anlamda önemseyen ve çözüm odaklı yaklaşımları ilke edinen bir hukuk bürosudur.

İş kazaları, Sağlık hukuku ve Tıbbi malpraktis çalışma alanlarının ilk harflerini ifade eden İST, hukuk ile ilgili olanı ve yasallığı ifade eden latince kökenli LEGAL kelimesi ile etimolojik açıdan bütünleşik bir anlam taşımaktadır. İstanbul şehri ile yasal adresinin bulunduğu İstiklal Caddesi göz önünde bulundurulursa, (Almanca "das ist legal" karşılığı da düşünülebilir) İSTLEGAL adı bizim için sanatsal niteliği de haizdir.

İstanbul’da yer alan büromuz çoğunlukla tıp hukukunda ihtisas yapmış ve yapmakta olan avukatlardan oluşmakta olup Türkiye’nin ve hatta dünyanın birçok yerinde ve çeşitli uzmanlık alanlarında çalışan ve yaptığı işi gerçekten seven avukat, hukukçu, doktor ve diğer sağlık mesleği mensubu kişilerle sıkı iletişim halinde faaliyetlerini yürütmektedir. Büromuzda her bir hukuki süreç, gerekli araştırmaların yapılıp bir yol haritası belirlenerek, gerekirse farklı disiplin ve uygulamaların görüşleri de alınarak ve/fakat sonuna kadar bizzat ilgilenilerek yürütülür.

Kuruluşumuzdan itibaren yaklaşık 8 yıldır, müvekkillerine karşı şeffaf olmayı ve üçüncü kişilere karşı mahremiyeti üst düzeyde tutmayı düstur edinen büromuzda, birçok yerli ve yabancı müvekkile gerçek anlamda uluslararası standartlarda hukuki hizmet sunulmaktadır.

Tıbbi terminoloji, tıp etiği ve tıbbi vaka çalışmaları, malpraktis gibi tıp ve sağlık hukuku konularında tecrübeler edinen avukatlarımız; sağlık hukuku alanında ve diğer uzmanlık alanlarında çeşitli kulüp, seminer, kongre ve derneklerde konuşmalar yapmakta, akademik programlara katılmaktadırlar. Bununla birlikte iş kazaları ve meslek hastalıkları da dahil olmak üzere sağlık hukukunun birtakım konularında çalışmalar yürütülmekte, tabipler ve aile hekimlerinin sorunlarına eğilen avukatlarımız, İstanbul ve Türkiye'nin diğer birçok ilinde doktor, diş hekimi, işçi, işveren, hastane, hekim ve hasta müvekkillerine hukuk hizmeti vermektedir.

İSTLEGAL Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu bünyesinde profesyonel seviyede Türkçe, İngilizce ve Fransızca avukatlık hizmeti ve hukuki danışmanlık verilmektedir.