Hukuk Notları

 1. Özel Hastanelerde Hukuki Sorumluluk ve Hastaların Hakları Özel hastanelerin sağlık ve tedavi hizmetleri sunarken yükümlü oldukları, hasta hakları, tıbbi ve yasal sorumluluklar ile tıbbi müdahalelerin hukuki sonuçları ele alınmaktadır.
 2. Kanser Tedavilerinde Akıllı İlaç Bedelinin İadesi Davası Kanser tedavileri kapsamında akıllı ilaç bedelinin iadesi için kanser hastalarının devletten ilaç maliyeti talebiyle başvurması ve dava açması hakkında yasal süreç aktarılmıştır.
 3. Göz Tedavilerinde Malpraktis ve Tazminat Göz içi enjeksiyon ve lazer ameliyatı tedavilerinde gerçekleşen tıbbi uygulama hataları nedeniyle, göz tedavilerinde malpraktis ve tazminat davası açmak için avukat bilgilendirmesi
 4. Sağlık Çalışanlarının Meşru Müdafaa Hakkı Hasta ve yakını tarafından gerçekleşen bir saldırıyı defetmek maksadıyla, saldırgana karşı sağlık çalışanlarının meşru müdafaa hakkı kapsamında şiddet kullanabilmeleri mümkündür.
 5. Malpraktis Nedir? Teşhis, aydınlatma ve onam ile tedavi sürecinde tıbbi uygulama hataları olan malpraktis; doktor, sağlık çalışanı ve hastanelerin kasten veya ihmal ile hastayı zarara uğratmasıdır.
 6. Ukrayna’da Savaşın Taşıyıcı Annelik Sözleşmelerine Etkisi Ukrayna'da son dönemde fazlasıyla popüler olan taşıyıcı annelik uygulamasına ve bu konuda yapılan sözleşmelere tıp ve sağlık bakımından savaş ne gibi etkide bulunabilir?
 7. Sağlık Çalışanının Covid-19 Enfeksiyonu Hekim, hemşire, temizlik görevlisi, güvenlik personeli gibi sağlık çalışanlarının Covid-19 enfeksiyonu halinde meslek hastalığı kabul edilerek hak talebinde bulunmaları mümkündür.
 8. Koronavirüs Nedeniyle İş Kazası İşçi (hekim, personel, sağlık çalışanı) çalıştığı işyerinde (hastane, klinik) koronavirüs nedeniyle iş kazası olarak enfekte olur veya ölürse işveren tazminat ödemek zorunda kalır.
 9. Hekim Hukuku ve Avukatlık Tıp, sağlık ve ceza hukuku alanında hekim avukatı neler yapar, ne tür hizmetler verir, soruşturma ve ceza davası sürecinde doktorun avukat tutması neden önemlidir?
 10. Ceza Hukukunda Malpraktis Hekim ve sağlık çalışanları için yaralama veya görevi ihmal gibi suçlar hakkında soruşturma, izin ve yargılama sürecinde tıp ceza hukukunda malpraktis konulu avukat bilgilendirmesi
 11. Sağlık Hukuku ve Avukatlık Sağlık hukuku ve tıp hukuku alanında hukuki hizmete ihtiyacınız varsa ve avukat aracılığıyla mahkemeye başvurmayı düşünüyorsanız en iyi sağlık avukatı arayışınızda faydalı bilgiler
 12. Tazminat Davası Açma Süresi Sağlık merkezi, doktor, diş hekimi ve hastane ile sözleşmeden veya haksız fiilden kaynaklanan borç ilişkilerinde zamanaşımı nedeniyle tazminat davası açma süresi sınırlanmıştır.
 13. Estetik Ameliyatı ve Hukuk Davası Plastik ve Rekonstrüktif cerrahi alanında estetik operasyonlarda malpraktis nedeniyle tazminat için avukat ile estetik doktoruna dava açmak konusunda nelere dikkat edilmelidir?
 14. Hastane Davaları ve Sağlık Avukatlığı Maddi ve manevi tazminat davaları ve iş davaları ile sağlık sektöründeki müvekkillerine de hukuk hizmet veren hastane davalarına bakan avukat hakkında derlediğimiz faydalı bilgiler
 15. Göz İçi Enjeksiyon Tedavilerinde Malpraktis ve Tazminat Cerrahi operasyonlar arasında yer alan göz içi enjeksiyon tedavilerinde malpraktis ve tazminat davaları hakkında hekimlere ve hastalara yönelik tıp hukuku avukatı bilgilendirmesi
 16. Sağlık Konusunda Hukuki Uzmanlık ve Avukatlık Hastaneler, diş hekimleri, doktorlar, sağlık merkezleri ve hastaların taraf oldukları davalar ve hukuki danışmanlık için sağlık konusunda uzman avukat ile çalışmak neden önemlidir?
 17. İstanbulda Tazminat ve Malpraktis Avukatlığı Tıbbi uygulama hataları nedeniyle zarara uğrayan hasta ve hasta yakınlarının açacakları tazminat davalarında malpraktis avukatı İstanbul için tercih edilen hususları açıkladık.
 18. İşçinin Dikkatsizliği Sonucu İş Kazası İşyerinde veya işyeri dışında işin görülmesi ile kaza gerçekleşirse işçinin dikkatsizliği sonucu iş kazası olması durumunda işçi ve işveren kusuru mahkemede nasıl değerlendirilir?
 19. İş Kazası Nedeniyle Tazminat İşçinin ölümü veya yaralanması sonucu işverenin iş kazası bildirimi yapması ile iş kazası nedeniyle tazminat davası açmak ve iş kazası avukatı hakkında bilinmesi gerekenler
 20. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Büromuzun gizlilik ve kişisel verilerin korunması hakkındaki bilgilendirme metni
 21. Hukuki Uyarı ISTLEGAL internet sitesi ve sitede yer alan yazılar ile logo hakkında hukuki uyarı metni