Hukuk Notları

 1. Ukrayna’da Savaşın Taşıyıcı Annelik Sözleşmelerine Etkisi Ukrayna'da son dönemde fazlasıyla popüler olan taşıyıcı annelik uygulamasına ve bu konuda yapılan sözleşmelere tıp ve sağlık bakımından savaş ne gibi etkide bulunabilir?
 2. Sağlık Çalışanının Covid-19 Enfeksiyonu Hekim, hemşire, temizlik görevlisi, güvenlik personeli gibi sağlık çalışanlarının Covid-19 enfeksiyonu halinde meslek hastalığı kabul edilerek hak talebinde bulunmaları mümkündür.
 3. Koronavirüs Nedeniyle İş Kazası İşçi (hekim, personel, sağlık çalışanı) çalıştığı işyerinde (hastane, klinik) koronavirüs nedeniyle iş kazası olarak enfekte olur veya ölürse işveren tazminat ödemek zorunda kalır.
 4. Göz Tedavilerinde Malpraktis ve Tazminat Göz içi enjeksiyon ve lazer ameliyatı tedavilerinde gerçekleşen tıbbi uygulama hataları nedeniyle, göz tedavilerinde malpraktis ve tazminat davası açmak için avukat bilgilendirmesi
 5. Hekim Avukatı Tıp, sağlık ve ceza hukuku alanında hekim avukatı neler yapar, ne tür hizmetler verir, soruşturma ve ceza davası sürecinde doktorun avukat tutması neden önemlidir?
 6. Sağlık Çalışanlarının Meşru Müdafaa Hakkı Hasta ve yakını tarafından gerçekleşen bir saldırıyı defetmek maksadıyla, saldırgana karşı sağlık çalışanlarının meşru müdafaa hakkı kapsamında şiddet kullanabilmeleri mümkündür.
 7. Ceza Hukukunda Malpraktis Hekim ve sağlık çalışanları için yaralama veya görevi ihmal gibi suçlar hakkında soruşturma, izin ve yargılama sürecinde tıp ceza hukukunda malpraktis konulu avukat bilgilendirmesi
 8. Malpraktis Nedir? Teşhis, aydınlatma ve onam ile tedavi sürecinde tıbbi uygulama hataları olan malpraktis; doktor, sağlık çalışanı ve hastanelerin kasten veya ihmal ile hastayı zarara uğratmasıdır.
 9. Sağlık Avukatı Sağlık hukuku ve tıp hukuku alanında hukuki hizmete ihtiyacınız varsa ve avukat aracılığıyla mahkemeye başvurmayı düşünüyorsanız en iyi sağlık avukatı arayışınızda faydalı bilgiler
 10. Tazminat Davası Açma Süresi Sağlık merkezi, doktor, diş hekimi ve hastane ile sözleşmeden veya haksız fiilden kaynaklanan borç ilişkilerinde zamanaşımı nedeniyle tazminat davası açma süresi sınırlanmıştır.
 11. Estetik Doktoruna Dava Açmak Plastik ve Rekonstrüktif cerrahi alanında estetik operasyonlarda malpraktis nedeniyle tazminat için avukat ile estetik doktoruna dava açmak konusunda nelere dikkat edilmelidir?
 12. Hastane Davalarına Bakan Avukat Maddi ve manevi tazminat davaları ve iş davaları ile sağlık sektöründeki müvekkillerine de hukuk hizmet veren hastane davalarına bakan avukat hakkında derlediğimiz faydalı bilgiler
 13. Göz İçi Enjeksiyon Tedavilerinde Malpraktis ve Tazminat Cerrahi operasyonlar arasında yer alan göz içi enjeksiyon tedavilerinde malpraktis ve tazminat davaları hakkında hekimlere ve hastalara yönelik tıp hukuku avukatı bilgilendirmesi
 14. Sağlık Konularına Bakan Avukat Hastaneler, diş hekimleri, doktorlar, sağlık merkezleri ve hastaların taraf oldukları davalar ve hukuki danışmanlık için sağlık konusunda uzman avukat ile çalışmak neden önemlidir?
 15. Malpraktis Avukatı İstanbul Tıbbi uygulama hataları nedeniyle zarara uğrayan hasta ve hasta yakınlarının açacakları tazminat davalarında malpraktis avukatı İstanbul için tercih edilen hususları açıkladık.
 16. İşçinin Dikkatsizliği Sonucu İş Kazası İşyerinde veya işyeri dışında işin görülmesi ile kaza gerçekleşirse işçinin dikkatsizliği sonucu iş kazası olması durumunda işçi ve işveren kusuru mahkemede nasıl değerlendirilir?
 17. İş Kazası Nedeniyle Tazminat İşçinin ölümü veya yaralanması sonucu işverenin iş kazası bildirimi yapması ile iş kazası nedeniyle tazminat davası açmak ve iş kazası avukatı hakkında bilinmesi gerekenler
 18. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Büromuzun gizlilik ve kişisel verilerin korunması hakkındaki bilgilendirme metni
 19. Hukuki Uyarı ISTLEGAL internet sitesi ve sitede yer alan yazılar ile logo hakkında hukuki uyarı metni