İş Kazası Hukuku

İş Kazası Hukuku

İş kazalarından doğan davalar ile işçinin maaş, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma gibi tazminat ve alacaklar İş Hukukunun konusunu oluşturmaktadır.

İş Hukuku temelde işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıkları konu edinir. Bir iş ilişkisinde iş akdinin kurulması konusunda iş sözleşmelerin hazırlanması ve gözden geçirilmesi gibi hukuki hizmetlerin yanında işten ayrılan bir işçinin maaş alacağı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma alacağı gibi tazminat ve alacaklar İş Hukuku’nda ele alınır. Örneğin bir sağlık çalışanı ile hastane arasındaki ilişkisinde İş Hukuku esasları geçerli olmaktadır. Bunun yanında işe iade davası, hizmet tespiti davası, yurtdışı çalışmalara ilişkin borçlanma ve tespit davası ve iş kazalarından ve meslek hastalıklarından doğan davalar da iş hukukunun konusunu oluşturmaktadır. 

İş hukukunun mevzuatımızdaki temel kanunu, 4857 sayılı İş Kanunudur. Birçok maddesinde emredici hükümler ve ilkeler barından İş Kanunu’nda işçi işveren ilişkilerinin düzenlenmesinin yanı sıra alt işverenlik, geçici iş ilişkisi, uzaktan çalışma gibi konularda da birtakım esaslar belirlenmiştir. Bununla birlikte 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu da iş kazası ve meslek hastalığı konularında başlıca mevzuat niteliğindedir.

İş ilişkisinden doğan tazminatlar kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi ya da iş kazasından veya meslek hastalığından kaynaklı tazminat alacağı olabileceği gibi bir işçinin işveren veya işveren vekili tarafından maruz kaldığı mobbing, hakaret ve eziyet nedenleriyle manevi tazminat da söz konusu olabilmektedir. Maddi işçilik alacaklarının ve tazminat taleplerinin yanı sıra Yargıtay kararları ışığında mobbing dolayısıyla işçinin manevi tazminat talebi haklı görülmüş ve manevi tazminat talepleri işçilik alacaklarında önemli bir kalem olagelmiştir.

İşçilik alacakları için (iş kazası ve meslek hastalığı hariç olmak üzere) öncelikle Arabuluculuk müessesesine başvurulmalı ve anlaşılamadığı takdirde yetkili İş Mahkemeleri’nde dava açma yoluna gidilmelidir. Meslek hastalığı ve iş kazası durumunda arabuluculuk yoluna başvurulmadan doğrudan İş Mahkemelerinde dava açma yoluna gidilebilir.

Büromuzda, meslek hastalıklarından ve iş kazalarından doğan tazminatlar başta olmak üzere işten ayrılan bir işçinin maaş alacağı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma alacağı ve manevi tazminat gibi tazminat ve alacaklar ve işe iade davası süreçleri takip edilmekte, her bir süreç hakkında müvekkil düzenli olarak bilgilendirilmektedir. Bununla birlikte iş sözleşmelerin hazırlanması ve gözden geçirilmesi gibi hukuki danışmanlık hizmetleri de verilmektedir.

Mesaj Bırakın

İletişim Bilgilerimiz

Mail Yazın mail@istlegal.com

Bize UlaşınIstiklal Cd. No: 189/9-2 Taksim 34433 Beyoglu / Istanbul

Hemen Arayın +90 (530) 100 90 89

Bu sayfayı paylaş :