Sağlık Çalışanının Covid-19 Enfeksiyonu

Sağlık Çalışanının Covid-19 Enfeksiyonu

Hekim, hemşire, temizlik görevlisi, güvenlik personeli gibi sağlık çalışanlarının Covid-19 enfeksiyonu halinde meslek hastalığı kabul edilerek hak talebinde bulunmaları mümkündür.

Salgın ile mücadele ve halk sağlığının korunması maksadıyla verilen sağlık hizmetlerinde ve karantina uygulamalarında hekimler, sağlık çalışanları salgın ile mücadele kapsamında doğrudan tehlike ile muhatap olmakta, risk barındıran koşullarda çalışmak durumunda kalmaktadırlar. Nitekim Çin, İran ve İtalya örneğinde olduğu gibi korona virüsü dolayısıyla enfekte olanların ve ölümlerin içerisinde malesef ciddi bir oranda doktorlar ve hemşireler bulunmaktadır.

Sağlık çalışanının Covid-19 enfeksiyonu iş kazası mı yoksa meslek hastalığı mı sayılmaktadır?

Sağlık çalışanı hakkında Covid-19 ilişkili bir enfekte olma durumunun İş Kazası mı yoksa Meslek Hastalığı mı sayılacağı hususu bir süredir tartışılagelmiş. İş kazası bildirimi yaşanan olayın aktarılması şeklinde bir bildirim olduğu, meslek hastalığı bildiriminin ise tıbbi bir durum tespiti olduğu gözetilerek şu şekilde bir ayırım yapılması öngörülmüştür:

Bir hastanede veya sağlık merkezinde çalışan hekimler, hemşireler, temizlik personeli gibi çalışanların çalışma ortamında Covid-19 ‘a yakalanmış olmaları halinde, bu durum meslek hastalığı olarak kabul edilecektir.

Ve/fakat sağlık çalışanı veya sağlık hizmetlerinde çalışan bir görevlinin solunum yollarına, göz mukozasına ya da açık yaralarına hastanın öksürük, hapşırık ve diğer vücut sıvılarının sıçraması ya da bulaşması hallerinde, ayrıca covid 19 tanısının konması beklenmeksizin, derhal iş kazası bildirimi yapılmalıdır.

Meslek Hastalığı Bildirimi

Sağlık çalışanının kamuda veya özelde çalıştığı ayrımı yapılmaksızın Covid-19 tanısı alması durumunda meslek hastalığı bildiriminde bulunması gerekmektedir.

Meslek hastalığı bildirimi, teşhisi koyan hekim tarafından MEDULA sistemindeki iş kazası veya meslek hastalığı bildirimiyle ilgili bölümün işaretlenmesi ve gerekli bilgilerin girilmesi şeklinde yapılır. Temaslı sağlık çalışanlarında, COVID-19 virüs tarama testlerinin herhangi birinin pozitif çıkması halinde, Z57.8 Mesleki diğer risk faktörlerine maruz kalma seçeneği kodlanmalıdır. Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi tarafından MEDULA’dan Meslek Hastalığı Provizyonu alınmalıdır. Bu işlem bildirim niteliğinde olup işverene de bildirim yükümlülüğü öngörmektedir.

Sağlık çalışanının Covid-19 kapması durumunda hakları nelerdir?

Meydana gelen olayın iş kazası veya meslek hastalığı olması halinde, SGK tarafından, sigortalıya gerekli sağlık yardımları yapılacak ve birtakım ödenekler ödenecektir.

  • Sigortalının hekim raporu ile tedavi gördüğü süre boyunca, kendisine geçici iş 6 göremezlik ödeneği ödenecektir. Geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde Kanunun 17. maddesine göre hesaplanacak günlük kazancın yarısı, ayaktan tedavilerde ise üçte ikisi olarak ödenecektir.
  • Sigortalının, Covid-19 nedeniyle meslekte kazanma gücünü %10’dan fazla olacak şekilde kaybetmesi halinde kendisine sürekli iş göremezlik geliri bağlanacaktır. 
  • Sigortalının Covid-19 nedeniyle ölümü halinde de geride kalan hak sahiplerine sürekli iş göremezlik geliri bağlanacaktır.

Sağlık çalışanı Covid-19 kaparsa dava açabilir mi?

Ayrıca iş kazası ve meslek hastalığı durumlarında kusurlu olan işverene karşı (özel veya kamu sağlık kuruluşuna karşı), maddi ve manevi tazminat talepli dava açılabilir. İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda işverenin (hastane yönetiminin) sorumlu tutulmaması için, işverenin işyerinde gerekli tüm tedbirleri aldığını veya işçinin söz konusu hastalığa işyeri dışında yakalandığını ispat etmesi gerekir.

  • Geçici iş göremezlik halinde; SGK tarafından geçici iş göremezlik ödeneği ödeneceğinden, işverenden SGK tarafından ödenmeyen kazanç kaybı (sağlık çalışanları yönünden ayrıca performans geliri) maddi tazminat olarak istenebilir. 
  • Kalıcı iş gücü kaybı halinde; iş kazası veya meslek hastalığına maruz kalan maddi zararlarını talep edebilir. Yargıtay kararlarında da belirttiği gibi kişinin, maddi bir zararı olmasa bile yaşadığı efor kaybı nedeniyle de maddi tazminat talep etmesi mümkündür. 
  • Ölüm halinde ise yakınlarının destekten yoksun kalma tazminatı ve ölümün neden olduğu yıkım nedeniyle manevi tazminat talep etme hakları doğar.

Mesaj Bırakın

İletişim Bilgilerimiz

Mail Yazın mail@istlegal.com

Bize UlaşınIstiklal Cd. No: 189/9-2 Taksim 34433 Beyoglu / Istanbul

Hemen Arayın +90 (530) 100 90 89

Bu sayfayı paylaş :