Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

Tıbbi müdahaleler konusunda hekimler ile hastaları ve hastaneleri ilgilendiren Sağlık Hukuku ve Tıp Hukuku uygulamada tecrübe ve ihtisas gerektiren bir hukuk dalıdır.

Tıp hukuku, tıbbi müdahalelerden doğan ilişkilere yönelen bir hukuk alanı olmakla birlikte kişiler hukuku, borçlar hukuku, ceza hukuku, idare hukuku gibi hukuk dalları tazminat hukuku gibi uygulama alanları ile sıkı ilişki içerisinde disiplinlerarası bir hukuk dalıdır.

Mevzuatımızda sağlık konusunda karşılaşılan uyuşmazlıklarda Borçlar Kanunu, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü olmak üzere temelde üç kaynak olmakla birlikte günümüz hukukunda tıp hukuku uyuşmazlıkları daha çok içtihatlar yoluyla çözümlenmektedir.

Tıp hukuku, başlıca hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile hastaları ve hastaneleri ilgilendiren bir alandır. Hastaların hakları ile hekim hastane sağlık çalışanı hakları bir çatışma içerisinde olabilmekte, tarafların uyuşmazlıkları esas itibariyle bu çatışma ekseninde yer almaktadır. Hasta hakları ile hekim hakları arasındaki çekişmeler tazminat davalarının ve ceza davalarının temelini oluşturabilmektedir.

Hekim ve diğer sağlık çalışanlarının hukuki ve cezai sorumlulukları yukarıdaki kanunlar esasınca ve içtihatlar uyarınca belirlenmekle birlikte Adli Tıp bilimi ve ilgili mevzuatı, Sigorta Hukuku hükümleri ve Tıp Etiği konuları da Tıp Hukukunun başlıca inceleme ve ihtisas sahasına girmektedir. Ayrıca büromuzda Türkiye'de ilk defa tıp hukukunun alt dalı sayılabilecek biyoteknoloji hukuku kapsamında akademik çalışmalar yürütülmüş, biyoteknoloji sektöründe karşılaşılan hukuki sorunlara dair birtakım çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Biyoteknoloji sektöründe faaliyet göstereen şirketler, startuplar, girişim ve ortaklıklara karşılaşacakları yasal sorunlara dair önleyici hukuk hizmeti verilmektedir.

Tıp hukuku ve sağlık hukuku kapsamında uygulamada ise en çok karşılaşılan hususlar, tıbbi uygulama hataları olarak adlandırılan malpraktis iddialarını içeren, hekim-hasta arasındaki ihtilaflar olmaktadır. Buradaki hukuki sorumluluğun ve tazminat miktarının belirlenmesi, ihtilafa bakan hâkimin, avukatın ve bilirkişilerin tıp hukuku alanında ihtisas sahibi ve uzman olmalarını gerektirmektedir. Devlet hastanesinin ve kamuda çalışan doktorların taraf oldukları davalar idare mahekemelerinde görüldüğünden idare hukuku bilgisi icap etmekte; diğer doktorlar, özel hastaneler ve sağlık merkezlerinin taraf oldukları davalar da tüketici mahkemelerinde görüldüğünden tüketici hukukuna dair bilgi sahibi olunmasını gerekli kılmaktadır. Elbette ki maddi tazminat ve manevi tazminat hesaplamaları ile talepleri konusunda sağlık alanında gelişmeler ile güncel içtihat ve mevzuat bilgisine sahip olunması önem arz etmektedir.

Tıp alanında ve sağlık alanında en çok karşılaşılan davalar malpraktis nedeniyle tazminat ve ceza davalarıdır. Bir zararın giderilmesini konu edinen tazminatın içeriğini maddi tazminat ve manevi tazminat oluşturmaktadır. Sağlık alanında avukatlar ileri sürecekleri taleplerinde maddi tazminat davalarını maddi zararın giderilmesi için ikame ederler. Manevi tazminat davası ise duyulan elem, acı ve kederin karşılığında mahkemece takdir olunan bedeli ifade eder. Mahkeme kararlarında Adli Tıp Kurumundan alınan raporların yadsınamaz bir önemi vardır.

Belirtilmelidir ki, tıp hukuku dersi hukuk fakültesinde ve tıp fakültesinde lisans dersleri arasında yer almamaktadır. Genel dayanağını borçlar kanununda yer alan haksız fiil ve sözleşme esasından alan, içtihatlar uyarınca hükümleri belirlenen bu alan, uygulamada mutlak suretle tecrübe ve ihtisas gerektiren bir hukuk dalıdır. Tıp hukukunda sağlık uygulamaları konusunda uzman olmak, hukuki mevzuata hakim olmak kadar önemlidir. Tıbbi raporların, bilirkişi değerlendirilmelerin gereğince ele alınabilmesi, sağlık alanında tecrübeli ve uzman olunmasını gerektirmektedir.

ISTLEGAL avukatlık ve hukuki danışmanlık bürosu bünyesinde, malpraktis iddiasıyla karşılaşan bir hekime avukat olarak yasal hizmet ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi, hekimlerin tıp hukuku kapsamında ihtiyaç duydukları hukuk hizmetini alması gaye edinilmektedir. Bunun yanında tıbbi uygulama hatası mağduru olduğunu iddia eden hasta ve yakınlarına avukatlık hizmeti ve hukuki danışmanlık verilmesi de büromuz faaliyetleri kapsamındadır.

Sağlık merkezine ve hastane işletmesine sağlık hukuku ve tıp hukuku alanındaki hukuki hizmetlerin yanı sıra sağlık hizmetleriyle ilgili olarak ticaret hukuku, iş hukuku, idare hukuku ve sözleşmeler hukuku da dahil olmak üzere kapsamlı hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi, tıp ve sağlık hukuku alanındaki ihtilaflara yönelik hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi başlıca faaliyetlerimiz kapsamındadır.

Mesaj Bırakın

İletişim Bilgilerimiz

Mail Yazın mail@istlegal.com

Bize UlaşınIstiklal Cd. No: 189/9-2 Taksim 34433 Beyoglu / Istanbul

Hemen Arayın +90 (530) 100 90 89

Bu sayfayı paylaş :