Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticari konularda müzakere, arabuluculuk, tahkim ya da mahkemeler yoluyla ticari ihtilafların en iyi şekilde çözümlenmesi ve işletme gerekliliklerinin hukuken sağlanması hizmeti..

Ticari uyuşmazlıklara ilişkin hukuki ihtilaflar ve bunların müzakere, arabuluculuk, tahkim ya da mahkemeler yoluyla en iyi sonuçlanacak şekilde çözümlenmesinin ve süreç takibinin profesyonelce sağlanmasının yanı sıra ticari işletmeye uygun olarak hukuki gerekliliklerin temin edilmesi hususunda hukuk büromuzca hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

Anonim şirketler, limited şirketler ve şahıs işletmelerinin birbirleriyle, tacirlerle ve esnaflarla olan her türlü ticari ilişkilerini konu edinen ticaret hukuku, büromuz tarafından işletmenin gereklilikleri, mahremiyeti ve öncelikleri ön planda tutularak itina ile takip edilmekte, yürütülmekte ve çözümlenmektedir.

Özel hastane ve sağlık merkezlerinin birbirleriyle ve tıbbi cihazlar ile medikal gereçler temin ettikleri firmalarla ve sigorta şirketleri ile olan ticari ilişkilerinde vuku bulan uyuşmazlıklar da ticaret hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra ticari ilişkilerden doğan tazminat talepleri de ticaret hukuku kapsamında ticaret mahkemelerinde görülmektedir.

Ticaret hukukunda ispat hukuku ve usul oldukça önemlidir. Özellikle de tacirlerin ticari defterleri ve noter aracılığı ile yazılı ihtarları bu konuda ticari davalarda ve tazminat taleplerinde başlıca delil niteliğini teşkil etmektedir. Ayrıca güncel Yargıtay kararları ışığında eposta içerikleri, whatsap mesajları gibi iletiler de ticari davalarda yazılı delil olarak nazara alınmaktadır. Günümüzün teknolojik gereklilikleri göz önünde bulundurulduğunda birçok yeniliğin ticari uyuşmazlıkta gündeme geldiği, bu konuda çalışan hukukçu ve avukatların da bu yenilikleri gözetmesi gerektiği vurgulanmalıdır. 

Ticaret hukukunun önemli bir diğer konusu ise yeni kurulan ticari girişimlere dair startup olarak da adlandırılan yeni girişimlerdir. Biyoteknoloji gibi alanlarda faaliyette bulunmak üzere kurulan yeni girişimlerin ortaklık yapılarının kurulması sözleşmelerin hazırlanması ve gözden geçirilmesi, çalışanları ile iş sözleşmelerini hazırlanması ve ticari faaliyetlerine dair birçok sözleşmenin gözden geçirilmesi gibi hukuki olarak birçok alanda desteğe ihtiyaçları vardır.

Ticaret hukuku alanındaki başlıca faaliyetimiz, başta kara taşımacılığı olmak üzere deniz taşımacılığı ve hava taşımacılığını da içeren kapsamlı taşıma işlerinde taşınan malın zayi olması nedeniyle açılan tazminat davalarında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktır. Yurtiçi ve yurtdışı taşımalarda Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin yanında CMR hükümleri gibi uluslararası birtakım çok taraflı anlaşmalar mevcuttur. 

Ticari taşımalara konu zararların tazmini ve ihtilafların tahkim ve arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinin yanı sıra mahkemeler yoluyla da çözümlenmesi mümkündür. Taşımacılık ilişkisinden kaynaklanan ve taşınan malın zayi olması nedeniyle ortaya çıkan bir ihtilafta her olayın kendi içerisindeki özel durumu gözetilmeli, danışmanlık verilmesinde ve mahkeme sürecindeki avukatlık hizmetinde her ihtilafın kendi münhasır özelliği göz önünde bulundurularak hukuki destek sağlanmalıdır.

 

Başta Taşıma ve Lojistik Hukuku olmak üzere Vergi Hukuku, Sigorta Hukuku, Tazminat Hukuku, Adi Ortaklıklar ve Yeni Girişimler (Startuplar) gibi bir ticari işletmeyi ilgilendiren birçok alanda müzakere ve dava süreçlerinin avukatlığı gerçekleştirilmekte, ISTLEGAL hukuk bürosu olarak yerli ve yabancı işletmelere bu konularda danışmanlık verilmektedir.

Mesaj Bırakın

İletişim Bilgilerimiz

Mail Yazın mail@istlegal.com

Bize UlaşınIstiklal Cd. No: 189/9-2 Taksim 34433 Beyoglu / Istanbul

Hemen Arayın +90 (530) 100 90 89

Bu sayfayı paylaş :