Tıp Ceza Hukuku

Tıp Ceza Hukuku

Tıp Ceza Hukuku alanında hekim hasta ilişkilerinden kaynaklı ceza yargılaması sürecinde tarafların haklarının korunması konusunda avukatlık ve müdafilik hizmeti vermekteyiz.

Hekimlerin ve diğer sağlık personellerinin, gerçekleştirilen tıbbi müdahalelerden dolayı malpraktis durumunda cezai sorumlulukları gündeme gelebilmektedir. Yahut hasta ve yakınlarının cezai fiillerinden ötürü ceza yargılamasında tanık, katılan ya da müşteki olabilmektedirler.

Doktorların gerçekleştirilen tıbbi müdahalelerde endikasyonsuz müdahalede bulunması, ortaya çıkan komplikasyonları öngörememesi veya komplikasyon ortaya çıktıktan sonra tespitinde veya ortadan kaldırılmasında gerekli dikkat ve özeni gösterememesi hallerinde taksirle öldürme, taksirle yaralama ve hatta kasten yaralama şeklindeki suçlar yönünden sorumlu tutulması söz konusu olabilmektedir. Bu konuda mevcut deliller kapsamında değerlendirilen kastı, taksiri ve suçu belirleyen unsurlar suçun maddi ve manevi unsurlarıdır ve Ceza Hukukunun alt dalı olan Tıp Ceza Hukukunun konusunu oluşturmaktadır.

Hasta ve yakınlarının hekim ve diğer sağlık personellerine gerçekleştirdikleri tehdit, hakaret, şiddet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi Türk Ceza Kanunu’nda yer alan ve suç oluşturan eylemleri de Ceza Hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Burada hekim ve diğer sağlık personellerinin mağdur, katılan, tanık ve müşteki oldukları ceza yargılamalarında hukuki destek almaları ve davanın Tıp Ceza Hukuku esaslarını ve uygulamasını iyi bilen bir avukat tarafından takip edilmesi hekimlere kolaylık sağlayacak ve adaletin tesisi anlamında daha yerinde ve doğru olabilecektir.

Mesaj Bırakın

İletişim Bilgilerimiz

Mail Yazın mail@istlegal.com

Bize UlaşınIstiklal Cd. No: 189/9-2 Taksim 34433 Beyoglu / Istanbul

Hemen Arayın +90 (530) 100 90 89

Bu sayfayı paylaş :