Sağlık Avukatı

Sağlık Avukatı

Sağlık hukuku ve tıp hukuku alanında hukuki hizmete ihtiyacınız varsa ve avukat aracılığıyla mahkemeye başvurmayı düşünüyorsanız en iyi sağlık avukatı arayışınızda faydalı bilgiler

İnsanlar hayatlarının çeşitli dönemlerinde sağlık problemleri yaşarlar ve yaşadıkları bu sağlık problemleri dolayısıyla bedenen, ruhen ve maddi anlamda güç duruma düşebilirler. Veyahut da bir sağlık problemi yaşamaksızın koruyucu sağlık hizmeti almak veya görünüm konusunda daha iyi hale gelmek için sağlık hizmeti almak isteyebilirler. Sağlık problemi yaşayan bir insanın en önemli önceliği sağlık sorununu gidermek, işinin ehli bir hekime başvurarak ondan kendisini iyileştirmesini talep etmektir. Sağlık hizmeti almak için başvuran bir hasta, bu hizmeti en iyi şekilde ve işin uzmanından yani uzman bir hekimden almaya çalışır. 

Sağlık hizmeti veren ile sağlık hizmeti alan arasında örneğin hasta ve doktor arasında hukuki bir ilişki kurulur ve bu hukuki ilişkide karşılıklı hak ve menfaatlerin çatışması nedeniyle birtakım uyuşmazlıkların çıkması olasıdır. Çıkan bir uyuşmazlıkta tarafların hak ve menfaatlerini savunan avukat hukuki bilgisi, tecrübesi ve uzmanlığı ise hasta veya doktor müvekkiline hukuki hizmet sunar, müvekkilini mahkemeler veya karşı taraf nezdinde en iyi şekilde temsil etmeye çalışır. Avukat bir kişi adına vekil olarak hareket ederek onun hak ve menfaatlerini en iyi şekilde korumaya gayret eder. İşte tıp hukuku ve sağlık hukuku alanında çalışan tecrübeli olsun veya olmasın baroya kayıtlı bir avukat da bu uyuşmazlıklarla ilgilenerek, sağlık konusundaki hukuki ihtilafların müvekkil lehine en iyi şekilde çözümlenmesine uğraş verir.

Sağlık Hukuku diğer tüm hukuk branşlarında olduğu gibi uzmanlık gerektiren bir alandır. En iyi sağlık avukatının kim olduğunu belirlemek ve net bir tanımını yapmak güçtür; fakat en iyi sağlık avukatı için sağlık terimlerine aşinalığı olan, tıbbi terminolojiyi gerektiği kadar bilen, sağlık sektöründe uzun süredir davalar yürüten ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren müvekkiline hukuki hizmet veren bir avukat olduğu söylenebilir.

Hasta ile hekim arasındaki uyuşmazlıklar için sağlık avukatının iyi derecede uzman olması önemlidir. Bunun yanı sıra hastaneye açılacak davalar için hasta ile hastane arasındaki bir davada sağlık avukatının tecrübeli olması önem arz etmektedir. Zira bu alanda gerek idari mahkemelerde gerekse tüketici mahkemelerinde açılan davalar uzun sürmekte, bilirkişi raporlarına cevap verilmesi ve davanın gereği gibi yürütülmesi sağlık alanında tecrübeli olunmasını, tıbbi terim ve ifadeleri iyi derecede bilip muhakeme edebilmesi gerektirmektedir. 

Peki sağlık hukuku konusunda iyi bir avukat nasıl anlaşılır? Bu konuda net bir belirleme elbette ki mümkün değildir fakat sağlık konusunda yaşadığınız bir uyuşmazlıkta hukuki destek için avukata danışıldığı zaman avukatın hukuki belirlemeyi iyi yapmış olması, tecrübesini iyi yansıtmış olması gerekmektedir. Özellikle bu konuda hukukçu olmayan birilerinden veya internetten akıl almak yerine avukat tarafından hukuki destek alınması gerekmektedir.

Tıp hukuku sağlık hukukunun bir alt dalı olarak hasta doktor davalarının yanında hastanenin de dahil olduğu davalara daha sıklıkla eğilir. Malpraktis davaları tıp hukukunun konusu olmakla birlikte sağlık hukukunun da alanına girmektedir. Sağlık konusunda en iyi avukat malpraktis davası konularında da uzmandır. Tıbbi uygulama hataları ve bu hatalardan kaynaklanan zararların tazmini için açılan davalar yani tazminat davaları, sağlık hukukunun önemli bir başlığını ve konusunu teşkil etmektedir.

Sağlık hukuku alanında çalışan avukatların üzerinde durduğu konuların başında malpraktis iddiaları gelmektedir. Peki, malpraktis nedir? Malpraktis kabaca tıbbi uygulama hatalarına denilmektedir. Malpraktis davaları ise, tıbbi uygulama hatalarından kaynaklanan haksız fiil ve sözleşme ilişkilerine bağlı olarak tazminat alacaklarını konu edinen davalara denilmektedir. Malpraktis davaları, diğer tazminat davalarından daha özel bir alandır ve temel tıp bilgisi, tıbbi terminoloji bilgisi ve sağlık terimlerine aşinalık gerektirmektedir. 

Günümüzde hasta hakları ile hekim hakları yarışmakta, hekimler ile hastaların hakları çatışarak dava konusu olabilmektedir. Aslında hasta ile hekim arasındaki hak ve yükümlülükler özelte tıp hukukunun konusudur. Tıp hukuku sağlık hukukunun münhasır bir alanı niteliğindedir. Sağlık hukuku tıp hukuku alanındaki bu hak çatışması içerisine bir de hastaneyi ve üniversite hastanesi gibi idare konumundaki devleti de dahil etmektedir. Hekimlerin idari meseleleri, uzmanlık ve terfi işlemleri ile sağlık politikalarında her türlü hukuki konular sağlık hukukunun alanına girmektedir. Sağlık hukuku, idare ve kamu ilişkisini de kapsayan bir alandır. Sağlık sektörü alanındaki gelişmeler ve hekimler ile diğer sağlık sektörü çalışanlarını ilgilendiren bütün konular sağlık hukukunun konusunu oluşturmaktadır.

Sağlık hukukunun bir diğer önemli konusu da sigorta meselesidir. Çünkü doktorlar ve diş hekimleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlüdürler. Bu sigorta hekimler adına hastane ve sağlık kurumları tarafından da yaptırılabilir. Sağlık alanındaki davalarda sigorta şirketleri müdahil olabilmekte, sigorta hukukunun esasları ele alınabilmektedir. Bu nedenle en iyi sağlık avukatının sigorta konusunda da çalışmış olması ve sigorta hukuku konusunda tecrübe ve bilgisinin olması beklenir.

Sağlık hukuku konusunda en iyi avukat, sağlık hukuku ya da tıp hukuku alanlarında yüksek lisans veya doktora yapmış, akademik faaliyetlerde bulunmuş, sağlık ve hukuk alanındaki seminerlerde katılımcı veya konuşmacı olarak bulunmuş avukattır. Bunun yanı sıra bir avukat için teoride ve bilgide uzman olmak kadar pratikte ve uygulamada uzman olmak da gereklidir. Akademik yetkinliğin yanı sıra en iyi sağlık avukatı, malpraktis davaları konusunda tecrübeli, uzun süredir hasta ve hastane davalarına bakan, tazminat davası konusunda uzman ve tecrübeli, müvekillerinin önceliklerini iyi bilen, yargılama tecrübe ve bilgisine en iyi şekilde vakıftır. Buradan hareketle sağlık hukuku konusunda en iyi avukatın, kanun bilgisi, içtihat ve doktrin bilgisi ile tazminat davalarında uygulama tecrübesini birleştiren uzman bir avukat olduğu da söylenebilir.

Belirtilmesi gereken bir diğer husus da, Türkiye'de avukatlığa dair hukuk sistemimizde yazılı yargılama esasınca kanun ile içtihat bilgisinin ve tazminat davaları tecrübesinin öne çıkmasıdır. Bunun yanında aldığı davayı ve hukuki işlerini de sıkı takip eden avukat olması iyi avukatın bir özelliği olmaktadır. Mahkeme yargılamaları ile arabuluculuk ve tahkim süreçlerinde birçok avukatın yaptıkları iş ve takip ettikleri yol genellikle aynıdır. Avukatlık hizmeti işinin özelliği ve icra edilişi fazla değişkenlik göstermez. Fakat yargı sistemimizde farklı olanı görmek ve alanda uzman olmanın yanı sıra, dava sürecini ve müvekkil ilişkilerini iyi takip etmesi ve işini severek yapması bir avukatı iyi avukat yapar.

Avukat müvekkil ilişkisi özel bir vekalet ilişkisidir. Avukat müvekkilinin birçok sırrına vakıf olur. Bu ilişkide vekil yani avukat işini en iyi şekilde yapmalıdır. Kişisel verileri korumak da bu ilişkinin önemli bir yükümlülüğü sayılabilir. O kadar ki sağlık verisi özel nitelikli kişisel veri sayılmaktadır. Müvekkilinin sağlık verilerini elinde bulunduran avukat bu verileri özenle korumak zorundadır. Verileri koruma konusunda hassasiyet göstermek son derece gerekli olduğundan en iyi sağlık avukatının sağlık verisi gibi kişisel verileri koruma konusunda hassasiyet göstermesi beklenmektedir. Bu nedenle sağlık konusundaki bir meseleden dolayı sağlık avukatı arıyorsanız ve bir avukat tutacaksanız yukarıdaki açıklamalarla birlikte kişisel veri konusunda da dikkat etmenizi öneririz.

Sonuç olarak en iyi sağlık avukatı, münhasır bir alan olan sağlık sektöründe hasta, doktor, sağlık merkezi ve hastane gibi müvekkillerine hukuki hizmetler vermiş, farklı zamanlarda bu tarafların avukatlıklarını yapmış avukattır. Sağlık konusunda uzman avukat, hastane, hasta ve doktor müvekkillerinin haklarını ve hukuki menfaatlerini ve  müvekkil olsun olmasın kişilerin sağlık verilerini en iyi şekilde gözeten, müvekkillerinin önceliklerini iyi bilen ve bu öncelikleri önemseyen uzman ve tecrübeli bir hukukçudur.

Mesaj Bırakın

İletişim Bilgilerimiz

Mail Yazın mail@istlegal.com

Bize UlaşınIstiklal Cd. No: 189/9-2 Taksim 34433 Beyoglu / Istanbul

Hemen Arayın +90 (530) 100 90 89

Bu sayfayı paylaş :