Sağlık Konularına Bakan Avukat

Sağlık Konularına Bakan Avukat

Hastaneler, diş hekimleri, doktorlar, sağlık merkezleri ve hastaların taraf oldukları davalar ve hukuki danışmanlık için sağlık konusunda uzman avukat ile çalışmak neden önemlidir?

Bu yazıda sizlere sağlık problemi ile alakalı bir ihtilaf durumunda alacağınız hukuki danışmanlık ve tutacağınız avukat hakkında nelere dikkat etmeniz gerektiği, sağlık konusunda uzman bir avukatın nasıl anlaşılacağı ve avukatın sizlere hangi hukuki hizmetleri sağlayacağı anlatılmıştır. Sağlık konusu özel bir alan olduğu için avukatlar açısından da diğer işlerden biraz ayrılmakta ve sağlık alanında faaliyet gösteren kişi ya da kurumların beklentileri ve adaletin tesisi bakımından hukuki hizmet vermek uzmanlık ve tecrübe gerektirmektedir.

Unutulmamalıdır ki hayatta en çok değer verdiğimiz şey olan sağlığımız en önemli varlığımızdır ve sağlık her şeyin başıdır. Sağlığımızı emanet ettiğimiz doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının işlerinde uzman olmaları bize güven verir. Aynı şekilde sağlıkla ilgili herhangi bir hukuki danışmanlık, sorunda ve davada da işinde uzman avukat tutarak hukuki yardım almak gerekir. İşte bu noktada sağlık hukuku, hatalı tıbbi uygulama, tıbbi müdahale, hasta doktor ilişkisinin her aşamasında tecrübeli, güvenilir, bilgili bir avukata ve hukuki hizmete ihtiyacım var dediğinizde işinin ehli hukukçuyu bulmakta ve ondan hukuki hizmet almakta her açıdan yarar vardır.

Günümüzde internetin varlığı, bilgiye ulaşmanın kolaylığı ve birey özerkliğinin ön planda olması gibi nedenlerden ötürü sağlık hizmeti de dönüşüm geçirmekte, insanlar başlarına gelen bir olayı kolayca kabullenmek yerine hak arama yoluna başvurmaktadırlar. Bu bütün dünyada var olan bir dönüşüm ve gerçektir. Nitekim son yıllarda bütün ülkelerde doktora ve hastaneye karşı açılan davaların sayısı hızla artmakta, bu nedenle hekimlerin mesleki sigorta primleri miktarı yükselmekte, TUS gibi sınavlarda tıbbi uygulama hatalarının az olduğu alanlara daha fazla rağbet gösterilmekte, bu uzmanlık alanlarının puanları yükselmekte ve defansif tıp uygulamaları yaygınlaşarak daha da fazla gündeme gelmektedir.

Ülkemizde de son 20 yılda tıbbi uygulama hatalarından doğan davaların sayısı fazlalaşmış özellikle son birkaç yılda iyice artış göstermiştir. Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi illerde doktor hatalarına karşı dava yoluna başvurma sayısı oldukça fazladır. Fakat burada önemle belirtmek gerekir ki açılan davaların ciddi bir çoğunluğu uygulama hatası olmadığı gerekçesi ile reddedilmektedir. Yani malpraktis iddiasıyla açılan bir dava, gelişen olumsuz durumun hekim kusurundan kaynaklanmadığı, komplikasyon nedeniyle neticenin vuku bulduğu gerekçesi ile açılan davaların ciddi bir kısmı kabul edilmemekte komplikasyon tespiti ile reddedilmektedir. Bunun için çözüm olarak genellikle şu önerilmektedir; dava açılmadan önce, sağlık alanında uzman bir avukata danışılması doğrultusunda uzman bir hekimden de tıbbi uzman görüşü almak, açıklayıcı bir sağlık raporu doğrultusunda dava açma yoluna gitmektir.

Açılan davaların reddedilmesinin bir diğer önemli sebebi de olaya eğilen hakim, savcı ve avukatların salt bilirkişi raporunu esas alarak değerlendirmede bulunmaları, olayın tıbbi terminolojiye ve sağlık uzmanlığına sahip bir hukukçu gözü ile yeterince aydınlatamamalarıdır. Nitekim avukatlar, hukuki ihtilafı iyi belirleyemeyip meseleyi açıklığa kavuşturamadıklarından, rapor için gerekli bilgi, belge ve delilleri gereği gibi dosyaya temin edemediklerinden ve tıbbi terminolojiye sahip olmadıklarından iddiaları yeterince delillendirememe gibi bir sıkıntı ile karşılaşmaktadırlar. Bu nedenle tıp hukuku alanında hastaya karşı dava, doktora karşı dava, danışmanlık, hukuki destek aşamalarında akademik ve mesleki konuda tecrübeli, işinde uzman ve güvenilir hukuki danışman avukat ve uzman doktorlarla tercihler yapmak oldukça önemlidir.

Tıbbi, cerrahi, tedavi, muayene amaçlı her türlü işlem ve uygulama sırasında, hasta doktor ilişkilerinin her aşamasında tıbbi uygulama hataları gündeme gelebilir. Tıbbi uygulama hatalarına bağlı olarak tazminat davasıceza davasımalpraktis davası konularında hasta avukatı ve doktor avukatının tıp alanında uzman ve sağlık hukuku konusunda bilgili ve tecrübeli olması çok önemlidir. Çünkü tıp hukuku veya sağlık hukuku gibi dersler hukuk fakültesinde öğrencilere anlatılmamakta; avukat ve hakimler için ancak mesleki yaşamda öğrenilebilmektedir. Tıbbi uygulama hataları nedeniyle açılan tazminat davalarında genel tazminat hususları ve usul hukukunun genel ilkeleri geçerli olsa da, tıbbi muamelelerin özelliğinden ötürü birçok kendine has uygulama ve özellik öne çıkmaktadır.

Tıbbi uygulama hatalarının yanı sıra sağlık konusunda önemli bir diğer husus ise sağlıkta şiddet ile ilgili  hekim ve diğer sağlık personellerinin hasta ve yakınlarına karşı açtıkları davalardır. Hekim ve sağlık personellerinin hastaya karşı dava; küfür, hakaret, doktoru alıkoyma, hürriyetini kısıtlama, darp, şiddet, cebir, yaralama, öldürmeye teşebbüs gibi suç oluşturan eylemler neticesinde ceza davaları ve soruşturmaları kapsamında bilgili ve tecrübeli hekim avukatı (doktor avukatı, aile hekimi avukatı) olarak hukuki hizmet sunabilmektedir.

Hastaların veya hasta yakınlarının sabırsız olmaları, birtakım hastalardaki ruh sağlığı bozuklukları, hasta yakınlarının aile içindeki ilişkileri ile mevzuları ve hekim ile iyi iletişim kuramamaları gibi birbirinden farklı nedenlerle hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına karşı suç oluşturan eylemlerde ve şiddette bulunabilmektedirler. Bu durum ülkemiz ve sağlık çalışanları açısından çok ciddi bir meseledir ve çözümü aciliyet gerektiren bir husustur. Burada da doktorların, hastanenin ve sağlık çalışanlarının hukuki menfaatlerini tesis etmek, haklarını korumak için avukatın hukuki bilgisi ve tecrübesi önem arz etmektedir.

Sonuç olarak sağlık alanındaki hukuk davaları; malpraktis nedeniyle açılacak davalardan maddi tazminat davası, manevi tazminat davası konularında uzman ve tecrübeli bir hukuk bürosuna danışmanızı öneririz. Malpraktis davalarının yanı sıra, sağlık hukuku konusunda tıp ceza davaları, idare davaları (devlet hastanesine karşı tazminat davası) ve bedensel zararlara karşı açılacak diğer davalar (maddi ve manevi tazminat davası) konusunda uzman bir avukat ile çalışmak ve hukuki destek almak önemle tavsiye edilmektedir. Zira avukatın sağlık konusundaki bilgi ve tecrübesi, dosyanın seyrini ve mahkemede verilen kararı bütünüyle değiştirebilmektedir. 

Doktora karşı dava açmadan önce tedavi, teşhis ve tanı konusunda hata olduğuna dair doktor raporu alınmalı, doktor raporu ve diğer bilirkişiler gibi uzman görüşleri doğrultusunda dava açma yoluna gidilmelidir. Burada davada ileri sürülecek hususlar konusunda dava açmak isteniyor ise mahkemeye başvurma aşamasında tespitleri doğru yapılmış bir hekim raporu alınmasını ve sonrasını tecrübeli bir avukat seçmenizi ve akabinde dava açmanızı öneririz. Bu gereklilikler yerine getirilmeden sadece zanna dayanarak ve komplikasyon nedeniyle hekime kusur isnat ederek dava açma yoluna gidilmesi hem sizin için gereksiz masrafa yol açacak, avukat ve mahkemeler nezdinde iş yüküne sebep olacaktır. Sağlık konusunda uzman bir avukat tecrübesi ile dava açmadan önce sizi yönlendirebilir, davadaki taleplerinizi ve neticeyi hakkaniyete uygun olarak sizde bildirebilir.

Yazıyı sonlandırmak gerekirse sağlık konusunda uzman avukat, hekimlere ve hastanelere hukuki danışmanlık hizmeti veren ve hekimler için avukat olarak çalışan sağlık hukuku ve tıp hukukunun yanında ticaret hukuku, borçlar hukuku ve iş hukuku tecrübesini haiz bir hukukçudur. Başta malpraktis davaları olmak üzere sağlıkla ilgili davalarla tazminat alacakları konusunda faaliyetler yürütür, mahkemede dava kapsamında müvekkilini en iyi şekilde temsil eder. Maddi tazminat ve manevi tazminat taleplerinin belirlenmesinde hakkaniyete uygun olarak seçimler yapılmasına ve davada talep doğrultusunda karar verilmesinde elinden geleni yapar. Malpraktis davaları konusunda uzman olarak dosyaları sıkı şekilde takip eder, yürütülen dosyalarda müvekkilleri düzenli olarak bilgilendirir. Sağlıkla ilgili hukuki konularda uzunca bir süredir müvekkil memnuniyeti ile profesyonel olarak çalışır. Kısacası ve halk deyimiyle, sağlık konularına bakan avukat arıyorsanız bütün bu açıklamalara dikkat etmeniz ve açıklamalar konusunda seçeceğiniz ve uzman ve tecrübeli olduğunu düşündüğünüz bir avukat ile çalışmanız gerekmektedir.

Mesaj Bırakın

İletişim Bilgilerimiz

Mail Yazın mail@istlegal.com

Bize UlaşınIstiklal Cd. No: 189/9-2 Taksim 34433 Beyoglu / Istanbul

Hemen Arayın +90 (530) 100 90 89

Bu sayfayı paylaş :