Biyoteknoloji Hukuku

Biyoteknoloji Hukuku

Biyoteknoloji ile icra edilen faaliyetlere ilişkin süreçleri konu alan biyoteknoloji hukuku, başta sağlık hukuku olmak üzere farklı hukuk alanlarını barındıran bir hukuk dalıdır.

Biyoteknoloji kullanılarak icra edilen faaliyetlere ilişkin yasal süreçleri konu alan biyoteknoloji hukuku, farklı hukuk dallarını barındırmasının yanı sıra münhasır özellikler de barındıran niş sayılabilecek bir hukuk alanıdır. 

Sürekli değişen ve gelişen biyotıp ve biyoteknolojiye paralel olarak biyoteknoloji hukuku da zamanla gelişmektedir. Genetik, sibernetik, nanoteknoloji ve mikrobiyoloji gibi uygulamaların türüne göre yasal çıkarımlar da değişiklik gösterebilmektedir. 

Biyoteknoloji hukuku temel olarak aşağıdaki başlıklarda yürütülen yasal faaliyetleri konu edinmektedir:

1- Sağlık hukuku - Medikal uygulamanın hukuki boyutu ve ilgili biyoteknoloji uygulaması konusunda tıp mevzuatı kapsamında yasal  danışmanlık verilmesi,

2- Veri koruma hukuku - Biyomateryaller ile özel nitelikli kişisel verilerin (genetik veriler gibi) aktarılması ve saklanması konularında danışmanlık verilmesi, bilgilendirme ve onay formlarının hazırlanması, bilgilendirme metni var ise gözden geçirilmesi ve Türk Hukuku'na uyarlanması,

3- Ticaret hukuku - Şirketler için Türkiye'de (muhtemel) şube veya irtibat bürosu açılması konusunda (patent ve telif konuları hariç olmak üzere) danışmanlık verilmesi,

4- Bilişim hukuku - Şirket web sayfasından satın almanın gerçekleştirilmesi ve neticesinde biyomateryal veya genetik verilerin yayınlanması süreçlerinde bilgi teknolojilerine dair mevzuat konusunda danışmanlık verilmesi,

5- Biyogüvenlik hukuku - Kamu sağlığı ve kamu güvenliğini ilgilendiren konularda idari başvuru ve kamu kurumlarından yasal izin süreçleri konusunda yasal danışmanlık verilmesi,

6- Sözleşme hukuku - Müşterilerle akdedilecek olan doğrudan ya da mesafeli satım sözleşmesinin hazırlanması, sözleşme var ise gözden geçirilmesi ve müşteri sözleşmelerinin Türk Hukuku'na uyarlanması,

7- Fikri mülkiyet hukuku - Biyoteknoloji konusundaki ticari faaliyete konu marka hakkının sağlanması ile gerekliliği konusunda ve telif haklarına dair yasal danışmanlık verilmesi,

8- Tıp etiği - İlgili etik ve sağlık politikası açıklamalarının yayınlanması, (muhtemel) etik kurul onayı veya idari makam onayı gerekmesi halinde kamu sağlığı ve biyoetik konuda gerekli beyanatın hazırlanması,

ISTLEGAL Avukatlık & Danışmanlık ofisi olarak yukarıda bahsedilen kapsamlarda yasal hizmet sunmaktayız. Şirket ihtiyaçlarına göre konu başlıklarının değişebileceğini, verilecek danışmanlık ve avukatlık hizmeti kapsamının her bir biyoteknoloji uygulamasına göre yeniden değerlendirebileceğini unutmayınız.

Mesaj Bırakın

İletişim Bilgilerimiz

Mail Yazın mail@istlegal.com

Bize UlaşınIstiklal Cd. No: 189/9-2 Taksim 34433 Beyoglu / Istanbul

Hemen Arayın +90 (530) 100 90 89

Bu sayfayı paylaş :