Hekim Avukatı

Hekim Avukatı

Tıp, sağlık ve ceza hukuku alanında hekim avukatı neler yapar, ne tür hizmetler verir, soruşturma ve ceza davası sürecinde doktorun avukat tutması neden önemlidir?

Hekimlerin karşılaştıkları malpraktis iddialarına karşı hukuki bir süreç ile, idari ve cezai bir soruşturma ile karşılaşmaları mümkündür. Tıbbi kötü uygulama iddiası ile karşılaşan bir hekimin neler yapması gerektiği kısaca ve en özet haliyle bu yazıda ele alınmıştır. Fakat belirtmeliyiz ki bu bilgiler yüzeysel ve basit bir dil kullanılarak anlatılmış olup her durum özelinde ayrı bir değerlendirme gerekebileceğinden en doğrusu doktorların sağlık alanında çalışan bir avukata danışarak hukuki destek almaları olacaktır.

Malpraktis İddiası

Malpraktis iddiasıyla karşılaşan hekim, hasta ve yakınlarının şikayeti üzerine idari ve cezai bir soruşturma geçirebilir. İdari soruşturma eğer devlet veya üniversite hastanesi çalışanı bir hekim ise uyarma, kınama gibi yaptırımları olan ve hekimin bağlı bulunduğu kamu kurumunun yürüttüğü bir soruşturma ile karşılaşması durumudur.

Soruşturma

Bundan daha da önemli, hasta ve yakınlarının şikayeti üzerine hekimin cezai bir soruşturma ile karşılaşmasıdır. Cumhuriyet savcılıkları gelen şikayetleri değerlendirir, somut bir suç şüphesi görür ise soruşturmayı yürütür. Burada eğer hekim özel hastane çalışanı veya serbest faaliyette bulunan bir doktor ise bu durumda soruşturma kendiliğinden yürür ve yeterli delil toplandığında iddianame hazırlanır ve hekimin ceza alması için iddianame mahkemeye sunulur. Burada artık hekim için kovuşturma dediğimiz bir cezai yargılama süreci başlar. 

Soruşturma İzni

Eğer hekim kamuda çalışan, devlet hastanesi, üniversite hastanesi, eğitim araştırma hastanesi gibi kurumlarda faaliyet gösteren bir doktor ise bu durumda savcılık soruşturma için yetkili idari amirden izin alması gerekmektedir. Bu yetkili idari makam ilçelerde kaymakamlık, illerde ise valilik yetkilidir. Soruşturma izni verilmesi konusunda idari makam karar vermeden önce bir ön soruşturmacı yani muhakkik atayarak ön soruşturma yürütür. Muhakkikin raporu, görüşü, ön soruşturmacının değerlendirmesi doğrultusunda soruşturma izni verilmesine yahut verilmemesine karar verir.

Soruşturma İzni Kazarına İtiraz

Verilen soruşturma izni verilmesi kararına yahut soruşturma izni verilmemesi kararına itiraz edilebilir. Karar Cumhuriyet savcılığı yahut şikayette bulunanlar, hekimler, doktorlar, ilgililer tarafından 10 gün içerisinde Bölge İdare Mahkemelerine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine dosya 3 ay içerisinde incelenip karara bağlanır ve verilen karar kesindir.

Eğer devlette, üniversite hastanesinde, vakıf hastanelerinde, şehir hastanelerinde kısaca kamuda çalışan bir hekim hakkında soruşturma izni verilmesi kararı çıkmış ise idari makamdan, bu durumda savcılık delilleri toplar, yeterli delil toplanıldığında iddianame hazırlar ve dosyayı mahkemeye sunarak soruşturma süreci tamamlanmış olur.

Kovuşturma

Soruşturma aşamasının tamamlanmasıyla hekim şüpheli değil artık sanık konumunda olacaktır. Sanık doktor / hekim / diş hekimi kendisini mahkemede savunarak atılı suçları işlemediğini savunacak, suçlu olmadığını ispatlayacak ve beraatini talep edecektir. Mahkemece deliller değerlendirilecek, dosya kapsamında alınan bütün bilirkişi raporları ile hekim hakkında bir kanaate varacaktır.

Yargılama Süreci

Hekimin cezalandırılması ya da beraati kararına karşı bölge adliye mahkemelerinde istinaf ve sonrasında Yargıtay nezdinde temyiz süreçleri söz konusu olacaktır. Bütün bu süreçlerle ancak hekimin aldığı bir ceza yahut beraat hükmü veya erteleme hükmü nihai bir sonuca bağlanacaktır. Yukarıda en özet haliyle kısaca değinilen bütün bu süreçlerde hekimlerin hukuki destek almaları, işin başından bu desteği alarak bütün savunma ve ifadelerini dikkatli ve planlı bir şekilde vermeleri gerekmektedir. Bunun için doktor (hekim) ve diğer sağlık çalışanlarının uzman, tecrübeli ve profesyonel bir sağlık, tıp, ceza avukatı vasıtasıyla süreçleri birlikte yürütmesi son derece önem arz etmektedir.

Mesaj Bırakın

İletişim Bilgilerimiz

Mail Yazın mail@istlegal.com

Bize UlaşınIstiklal Cd. No: 189/9-2 Taksim 34433 Beyoglu / Istanbul

Hemen Arayın +90 (530) 100 90 89

Bu sayfayı paylaş :